652219_13092004HP43_7

Zaproszenie na odpust

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Ser­decz­nie zapra­szamy na główną Mszę świętą odpu­stową ku czci św. Miko­łaja 6 grud­nia o godz. 17.00.

ks. Andrzej PikulaZaproszenie na odpust