nowe zycie 2018

Zaproszenie na Kurs Nowe Życie

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Wspólnoty

 

W imie­niu Wspól­noty Gali­lea ser­decz­nie zapra­szam na piękne reko­lek­cje o Bożej miło­ści.
Kurs Nowe Życie to week­end spo­tka­nia z real­nie dzia­ła­ją­cym Bogiem, doświad­cze­nia Jego miło­ści, spoj­rze­nia razem z Nim na swoje życie i zyska­nia nowych per­spek­tyw i moż­li­wo­ści.
Zapisy:
* tel.: 668 329 892
* http://www.zamosc.galilea.pl/nowe-zycie-w-tomaszowie
* galilea.zamosc@gmail.com

ks. Andrzej PikulaZaproszenie na Kurs Nowe Życie