P1400804

Ustanowienie nowych ministrantów — 23.02.2018

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Dziś do grona mini­stran­tów naszej para­fii zostało uro­czy­ście przy­ję­tych ośmiu chłop­ców. Gra­tu­lu­jemy i życzymy wytrwa­ło­ści w reali­za­cji powo­ła­nia mini­stranc­kiego P1400774 P1400777 P1400778 P1400781 P1400783 P1400784 P1400785 P1400786 P1400789 P1400790 P1400791 P1400792 P1400793 P1400794 P1400795 P1400796 P1400801 P1400802 P1400803 P1400804

ks. Andrzej PikulaUstanowienie nowych ministrantów — 23.02.2018