krzyz jp2

Program nawiedzenia Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II

admin Aktualności, Ogłoszenia

  28 lipca 2017 – pią­tek 17.00 Msza święta na przy­wi­ta­nie Krzyża pod prze­wod­nic­twem ks. Biskupa 19.00 Róża­niec – tajem­nice bole­sne – pro­wa­dzi Legion Maryi 21.00 Apel Jasno­gór­ski 21.30 Ado­ra­cja pro­wa­dzona przez mło­dzież 24.00 Msza święta spra­wo­wana przez Księży pochodzących …

adminProgram nawiedzenia Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II