Msza święta w 100. rocznicę urodzin Kpt. Stanisława Biziora

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Sta­ni­sław Bizior – pseud. „Śmi­gło”, „Eam”, ppor. rez., żoł­nierz Związku Walki Zbroj­nej – AK i Zrze­sze­nia Wol­ność i Nie­za­wi­słość Uro­dził się 15 kwiet­nia 1918 r. w Szcze­brze­szy­nie, był synem Pawła i Kata­rzyny z d. Jóź­wia­kow­skiej. W 1940 r. wstą­pił do ZWZ, …

ks. Andrzej PikulaMsza święta w 100. rocznicę urodzin Kpt. Stanisława Biziora