ministrant-funkcje

Zostań ministrantem

admin Aktualności, Wspólnoty

Trwa nabór na mini­stran­tów. Ser­decz­nie zapra­szamy chłop­ców po Pierw­szej Komu­nii świę­tej, ale także młod­szych do pod­ję­cia służby w sze­re­gach Litur­gicz­nej Służby Ołta­rza. Czym jest Litur­giczna Służba Ołta­rza? Gro­ma­dzi chłop­ców z naszej para­fii, któ­rzy służą przy ołta­rzu Pana Jezusa. Służba jest …

adminZostań ministrantem