nowe zycie 2018

Zaproszenie na Kurs Nowe Życie

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Wspólnoty

  W imie­niu Wspól­noty Gali­lea ser­decz­nie zapra­szam na piękne reko­lek­cje o Bożej miło­ści. Kurs Nowe Życie to week­end spo­tka­nia z real­nie dzia­ła­ją­cym Bogiem, doświad­cze­nia Jego miło­ści, spoj­rze­nia razem z Nim na swoje życie i zyska­nia nowych per­spek­tyw i moż­li­wo­ści. Zapisy: …

ks. Andrzej PikulaZaproszenie na Kurs Nowe Życie
17760820_100692220487713_2487201994658472258_o

Kurs Nowe Życie

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Kurs Nowe Życie to week­end spo­tka­nia z real­nie dzia­ła­ją­cym Bogiem, doświad­cze­nia Jego miło­ści, spoj­rze­nia razem z Nim na swoje życie i zyska­nia nowych per­spek­tyw i moż­li­wo­ści.Koszt 90 złInfor­ma­cje i zapisy: http://www.zamosc.galilea.pl/kurs-nowe-zycie-w-zamosciu tel.: 602 690 202galilea.zamosc@gmail.com

ks. Andrzej PikulaKurs Nowe Życie
Plakat-720

KURS MAŁŻEŃSKI ELKANAANNA

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KURS MAŁŻEŃSKI ELKANA I ANNA TEMAT KURSU – MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA Elkana i Anna – to mał­żon­ko­wie, któ­rzy mimo trud­no­ści, nie prze­stali się kochać. Mieli swój sekret roz­woju miło­ści. Spo­soby odświe­że­nia miło­ści, która może zaro­sła życio­wymi chwa­stami albo została …

ks. Andrzej PikulaKURS MAŁŻEŃSKI ELKANAANNA
plakat paź 2014-2

Droga do prawdy — zaproszenie na rekolekcje

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Kurs Droga do Prawdy jest dla CIEBIE! Chcemy zapro­sić Cię na week­en­dowy kurs dla mło­dzieży (15–18 lat), któ­rego celem jest odkry­cie naj­waż­niej­szych prawd o Bogu oraz doświad­cze­nie Jego miło­ści i mocy. Nie są to typowe reko­lek­cje, choćby dla­tego, że pro­wa­dzone są …

ks. Andrzej PikulaDroga do prawdy — zaproszenie na rekolekcje