Procesja w Uroczystość Bożego Ciała

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

W tym roku obie para­fie szcze­brze­szyń­skie: św. Kata­rzyny i św. Miko­łaja wspól­nie świę­to­wały Uro­czy­stość Naj­święt­szego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Ser­decz­nie zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z pro­ce­sji Bożego Ciała. Za zdję­cia dzię­ku­jemy Pani Ane­cie Siek. 

ks. Andrzej PikulaProcesja w Uroczystość Bożego Ciała