pierwsza-komunia-św.-1024x681

Spotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Ser­decz­nie zapra­szamy Rodzi­ców i Dzieci, które w tym roku szkol­nym przy­stą­pią do I Komu­nii świę­tej na spo­tka­nie w naj­bliż­szą nie­dzielę 14 wrze­śnia na Mszę św. o godz. 10.30. Pierw­sze spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne bez­po­śred­nio po Mszy św. pierwsza-komunia-św.-1024x681

ks. Andrzej PikulaSpotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych