Rekolekcje wielkopostne 2019r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Pro­gram rekolekcji

Czwar­tek 11.04. 19r. Ropo­czę­cie o godz. 17,oo

Pią­tek: Msze św. o godz. 7,oo, 9,oo dla dzieci i mło­dzieży, 10,30, 12,oo, 17,oo z naukami ogól­nymi. Droga Krzy­żowa o godz. 15,30 dla dzieci i 16,300 dla dorosłych.

Sobota: Msze s. o godz. 7,oo, 9,oo, 10,30 dla dzieci, 12,oo i 17,oo z naukami ogólnymi

Nie­dziela: zakoń­cze­nie reko­lek­cji na wszyst­kich Mszach św.

Taca z Pal­mo­wej nie­dzieli dla Rekolekcjonisty

ks. Andrzej PikulaRekolekcje wielkopostne 2019r.