krzyz jp2

Program nawiedzenia Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II

admin Aktualności, Ogłoszenia

 

28 lipca 2017 – piątek

17.00 Msza święta na przy­wi­ta­nie Krzyża pod prze­wod­nic­twem ks. Biskupa

19.00 Róża­niec – tajem­nice bole­sne – pro­wa­dzi Legion Maryi

21.00 Apel Jasnogórski

21.30 Ado­ra­cja pro­wa­dzona przez młodzież

24.00 Msza święta spra­wo­wana przez Księży pocho­dzą­cych z naszej parafii

29 lipca 2017 – sobota

7.00 Msza święta

9.00 Róża­niec – tajem­nice rado­sne – pro­wa­dzą dzieci

10.00 Droga krzy­żowa dla dorosłych

12.00 Róża­niec – tajem­nice świa­tła – pro­wa­dzi Grupa uwielbienia

13.00 Droga krzy­żowa dla dzieci

14.00 Róża­niec – tajem­nice chwa­lebne – pro­wa­dzi Legion Maryi

15.00 Msza święta na zakoń­cze­nie nawie­dze­nia. Po Mszy świę­tej Koronka do Bożego Miło­sier­dzia – śpiewana

adminProgram nawiedzenia Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II