Plan wizyty duszpasterskiej

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

PONIEDZIAŁEK 08.01.2018

OD. GODZ. 15.30 ul. Zamoj­ska nry parzy­ste, ul. Lubelska

 

WTOREK 09.01.2018

OD. GODZ. 15.30 ul. Zamoj­ska nry nie­pa­rzy­ste, ul. Zie­lona – domy pry­watne i oba bloki

 

ŚRODA 10.01.2018

OD GODZ. 15.30 ul. Szkolna 5, 9 i 13

 

CZWARTEK 11.01.2018

OD GODZ. 15.30 ul. Szkolna 17 oraz pl. Kościuszki i ul. Targowa

 

PIĄTEK 12.01.2018

OD. GODZ. 15.30 ul. Szkolna 15, ul. Ogro­dowa 12, ul. Wyzwo­le­nia i Sobieskiego

 

SOBOTA 13.01.2018

OD GODZ. 8.30 Klemensów

 

PONIEDZIAŁEK 15.01.2018

OD GODZ. 15.30 ul. Par­ty­zan­tów i boczne po stro­nie komi­sa­riatu Policji

 

WTOREK 16. 01.2018

OD GODZ. 15.30 ul. Par­ty­zan­tów i boczne po stro­nie remizy Straży Pożarnej

 

 

ks. Andrzej PikulaPlan wizyty duszpasterskiej