Msze św. i nabożeństwa

Msze Św. w nie­dziele i święta:

godz. 7:00 (oprócz lipca i sierp­nia), 9:00, 10:30 — dla dzieci, 12:00, 17:00

Msze Św. w dni powszednie:

godz. 7:00, 17:00

Msza Św. z modli­twą o uzdrowienie:

Raz na kwar­tał. II nie­dziela kwar­tału godz. 17.00

Róża­niec w mie­siącu paź­dzier­niku i listopadzie: 

godz. 16.30

Wie­czer­nik:

pierw­sza sobota mie­siąca po Mszy św. o godz. 17.00

Nabo­żeń­stwo fatim­skie: godz. 17.30 13 dnia mie­siąca od maja do października

 Nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia: druga sobota mie­siąca po Mszy św. o godz. 17.00

ks. Andrzej PikulaMsze św. i nabożeństwa