Kolęda 2018/19

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Kolęda 2018/19

 

27.12.2018r. cz. od godz. 9,oo Roz­łopy i Szpe­rówka Doliny

28.12.2018r. pt. od godz. 9,oo Szpe­rówka, od godz. 11,oo ul. Lubelska

29.12.2018r. sb. od godz. 9,oo ul. Zamoj­ska prawa strona patrząc od kościoła w kie­runku Zamościa.

31.12.2018r. pn. od godz. 9,oo Klemensów.

2.01.2019r. śr.. od godz.9,oo ul. Nadrzeczna

od.9,oo Pl. Kościuszki i Targowa

3.01.2019r.cz.. od 15,30 Ogro­dowa, Trę­backa, Brze­chwy, Polna.

4.01.2019r. Pt.. Od 15,30 Szkolna 3 i 15

5.01.2019r. sb. Od godz. 9,oo ul. Par­ty­zan­tów i boczne.

7.01.2019r. pn. od 15,30 ul. Konop­nic­kiej, Nowa, Dawida.

8.01.2019r. wt. od 15,30  Szkolna 5,9,13

9.01.2019r. śr. Od 15,30 Szkolna 17, Wyzwo­le­nia, Sobieskiego

10.01.2019r. cz. Od 15,30 Zie­lona i Zie­lona bloki 4 i 4a.

12.01.2019r sb. od 9,oo Zamoj­ska lewa strona

Pro­simy dać jakiś znak, że ocze­ku­je­cie na księ­dza np. w bloku powię­sić kartkę “cze­kamy na księdz”.

 

ks. Andrzej PikulaKolęda 2018/19