Duszpasterze

PRO­BOSZCZ:

Ks. Andrzej Pikula

WIKA­RIU­SZE:

Ks. Andrzej Dzido
Ks. Woj­ciech Suchowierz

ks. Andrzej PikulaDuszpasterze