Domowy Kościół – niedziela informacyjna

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Wspólnoty

niedzielę 15 listopada na zakończenie każdej Mszy Świętej, przed błogosławieństwem, małżeństwo z Oazy Rodzin (Domowego Kościoła), które przyjedzie do naszej parafii da świadectwo o tej wspólnocie.

Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych bezpośrednio po każdej Mszy świętej.

Wspólnotę stanowi grupa małżeństw sakramentalnych (od 4 do 7), w różnym wieku, które chcą pogłębiać swoją wiarę i relację z Panem Bogiem.

Celem wspólnoty jest:

  • umacnianie wiary
  • pielęgnowanie miłości małżeńskiej
  • uczenie się właściwego rozwiązywania konfliktów
  • nawiązywanie głębszych kontaktów z dziećmi
  • doświadczenie życia we wspólnocie

Spotkania odbywają się raz w miesiącu pod duchowym kierownictwem kapłana.

ks. Andrzej PikulaDomowy Kościół – niedziela informacyjna