Renowacja ołtarza

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Już w tym tygo­dniu pla­no­wane jest roz­po­czę­cie reno­wa­cji tego ołta­rza znaj­du­ją­cego się w kaplicy bocz­nej naszego kościoła.

ks. Andrzej PikulaRenowacja ołtarza