Apel pielgrzymkowy 02.08.2016

admin Aktualności, Galeria

Dziś – 3 sierp­nia – grupa Ziemi Zamoj­sko – Hru­bie­szow­skiej XXXIV Pie­szej Piel­grzymki na Jasną Górę wyru­szyła ze Szcze­brze­szyna w kolejny etap wędro­wa­nia. Dzię­ku­jemy naszym Para­fia­nom za przy­ję­cie Piel­grzy­mów pod swój dach. Poni­żej pre­zen­tu­jemy zdję­cia z wczo­raj­szego Apelu piel­grzym­ko­wego, który …

adminApel pielgrzymkowy 02.08.2016