16.07.2017r. XV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

W czwar­tek wsp. św. Cze­sława, w sobotę święto św. Marii Mag­da­leny. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. za “Pod­kowę” i żoł­nie­rzy “Wyklę­tych” w rocz­nicę wyzwo­le­nia Szcze­brze­szyna Ser­decz­nie zapra­szamy. 28 lipca o godz. 17,oo przy­bę­dzie do …

ks. Andrzej Pikula16.07.2017r. XV Niedziela zwykła

9.07.2017r. XIV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

We wto­rek św. Benedykta-patrona Europy, w środę św. Bru­nona z Kwer­furtu, w czwar­tek św. Andrzeja Świe­rada i Bene­dykta, w sobotę św. Bru­nona. “Nie­dziela”. Ofiary: bezim. 50 zł. W ostat­nim tygo­dniu zmarła Odrzy­wol­sk­ska Sta­ni­sława. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.

ks. Andrzej Pikula9.07.2017r. XIV Niedziela zwykła

2.07.2017r. XIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

   Jutro św. Toma­sza Apo­stoła –świę­tow czwar­tek wsp. bł. Marii Teresy Ledó­chow­skiej, w sobotę św. Jana z Dukli-wsp. w przy­szłą nie­dzielę taca na Semi­na­rium Duchowne naszej Die­ce­zji. “Nie­dziela”. Ofiary: 50 zł. bezim. W ostat­nim tygo­dniu zmarł Pia­secki Bogu­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz …

ks. Andrzej Pikula2.07.2017r. XIII Niedziela zwykła

25.06.2017r. XII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

W środę wsp. św. Ire­ne­usza, w czwar­tek  Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. Taca na potrzeby Sto­licy Apo­stol­skiej. “Nie­dziela”. Dziś po każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie pojaz­dów. Ofiary zło­żone przy tej oka­zji przeznaczone …

ks. Andrzej Pikula25.06.2017r. XII Niedziela zwykła