Apel pielgrzymkowy 02.08.2016

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Dziś – 3 sierp­nia – grupa Ziemi Zamoj­sko – Hru­bie­szow­skiej XXXIV Pie­szej Piel­grzymki na Jasną Górę wyru­szyła ze Szcze­brze­szyna w kolejny etap wędro­wa­nia. Dzię­ku­jemy naszym Para­fia­nom za przy­ję­cie Piel­grzy­mów pod swój dach. Poni­żej pre­zen­tu­jemy zdję­cia z wczo­raj­szego Apelu piel­grzym­ko­wego, który odbył się w kościele św. Kata­rzyny. Zdję­cia pocho­dzą ze strony www.pielgrzymka.info

image004 image035 image038 image056 image071 image072 image074 image075 image077 image078 image079 image082 image084 image097 image099 image100 image102 image103 image120 image121 image122 image123 image126 image127 image128 image129 image131

ks. Andrzej PikulaApel pielgrzymkowy 02.08.2016