9.09.2018r. XXIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W pią­tek Święto Pod­wyż­sze­nia Krzyża św. Zadbajmy o krzyże przy­drożne. W sobotę wsp. NMP Bolesnej.
  2. Jutro o godz. 17,30 spo­tka­nie KSM w salce katechetycznej
  3. Ofiary: bezim. 5 x 100 zł., bezim. ze Szkol­nej 3   100 zł., bezim. z Konop­nic­kiej 100 zł.„ Bulak Geno­wefa 100 zł., bezim ze Szkol­nej 60 zł., Koło­dziej­czyk Bro­ni­sław z Roz­ło­pów 70 zł., bezim. z Oś Kle­men­sów 100 zł., bezim. z Zamoj­skiej 100 zł., Fus Mał­go­rzata 200 zł. Za wszyst­kie ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”. Prace przy ele­wa­cji trwają. Pro­simy o ofiary.
  4. Nie­dziela”.
  5. Pierw­sza Komu­nia św. odbę­dzie się 12 maja 2019r. o godz. 10,30.
ks. Andrzej Pikula9.09.2018r. XXIII Niedziela zwykła