8.12.2019r. Uroczystość Niepokalnego Poczęcia NMP

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W pią­tek św.  Lucji wsp., w sobotę św. Jana od Krzyża.
  2. W Die­ce­zji trwa ado­ra­cja Naj­święt­szego Sakra­mentu. We wto­rek wypada kolejka na naszą para­fię. We wto­rek więc po Mszy św. wie­czo­ro­wej będzie wysta­wie­nie Naj­święt­szego Sakra­mentu. Zachę­camy do udziału w adoracji.
  3. W Adwen­cie odpra­wiamy roraty w środę i w sobotę o godz. 17,oo.
  4. Dziś zbiórka do puszki na “Fun­dusz Pomocy Kościo­łowi na Wschodzie”.
  5. Są do naby­cia: “Nie­dziela”, świece adwen­towe i opłatki, jeśli do kogoś nie dotarli Radni.
ks. Andrzej Pikula8.12.2019r. Uroczystość Niepokalnego Poczęcia NMP