8.03.2020r. II Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Dzid nie­dziela ad Gen­tes — Dzień Modlitw, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rzami. Puszka na Kra­jowy Fun­dusz Misyjny.
  2. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek o godz. 16,oo Drogę Krzy­żową i w nie­dzielę o godz. 16,30 Gorz­kie Żale.
  3. Nie­dziela”.
  4. Ofiary: bezim. 100 zł.
ks. Andrzej Pikula8.03.2020r. II Niedziela Wielkiego Postu