P1370551-Edit

Niedziela 6.08.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Święto Prze­mie­nie­nia Pańskiego

  1. We wto­rek wsp. św. Domi­nika, w środę święto Świę­tej Teresy Bene­dykty od Krzyża /Edyty Stein/w czwar­tek św. Waw­rzyńca, w pią­tek św. Klary.
  2. W przy­szłą nie­dzielę Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie oraz Nabo­żeń­stwo fatimskie.
  3. Nie­dziela”.
  4. Ofiary: bezim z Boda­czowa 100 zł., z Kra­kowa 50 zł., 563 zł.  z XXX-lecia zebrał p. Głąb Mariusz. Ser­deczne “Bóg zapłać” . Prze­zna­czamy ofiary na remont organów.
  5. W ostat­nim  cza­sie zmarli: Jusz­czak Jan, pogrzeb jutro o godz. 14.30, Kalita Joanna. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 6.08.2017 r.