ogloszenia 7

Niedziela 06.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

VI Nie­dziela Wielkanocy

  1. We wto­rek uro­czy­stość św. Sta­ni­sława Bp m.
  2. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10.30 I Komu­nia św. Spo­wiedź przed I Komu­nią w pią­tek od godz. 16.oo.
  3. Próba gene­ralna przed I Komu­nią w środę po Mszy św. o godz. 17.00.
  4. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne przed Komu­nią rocz­ni­cową w pią­tek po Mszy św. o godz. 17.00.
  5. Spo­tka­nie KSM w ponie­dzia­łek po Mszy św. o godz. 17.00 w salce przy ul. Zamojskiej.
  6. Nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia połą­czone z czu­wa­niem przed Zesła­niem Ducha Świę­tego będzie w sobotę 19 maja.
  7. Majówkę odpra­wiamy codzien­nie po Mszy św. o godz. 17,oo.
  8. Nie­dziela”.
  9. Ofiary bezim. z Roz­ło­pów 100, bezim. 100 zł., bezim. 50 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać” za ofiary.
  10. W przy­szłą nie­dzielę taca na WSD.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 06.05.2018 r.