P1370551-Edit

Niedziela 5.08.2018r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XVIII Nie­dziela zwykła

  1. Jutro święto Prze­mie­nie­nia Pań­skiego, w czwar­tek św. Teresy Bene­dykty od Krzyża, w pią­tek św. Waw­rzyńca, w sobotę św. Klary.
  2. Nie­dziela”.
  3. Ofiary:  bezim. 200 zł. ze Szkol­nej 13, bezim.  5 x 100. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  4. Pro­wa­dzimy prace przy kościele. Jeśli uda nam się to zre­ali­zo­wać, to wystar­czy ta reno­wa­cja na następne 400 lat. Pro­simy o ofiary.
  5. W ostatni cza­sie zmarli: Bubeła Wanda i Czop Janina. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 5.08.2018r.