5.01.2020r. II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skiego. Msze św. jak w nie­dzielę, Święto obo­wią­zu­jące. Orszak Trzech Króli o godz. 10,30. Zapra­szamy wszyst­kich odo udziału w pro­ce­sji wokół Pl. Kościuszki. Dzieci, które mają jakieś stroje niech przyjdą w prze­bra­niu. Taca na misje. Poświę­ce­nie kredy i kadzi­dła na każ­dej Mszy św. Przy­go­to­wa­li­śmy dużą ilość kredy i kadzi­dła. Ofiary skła­dane przy tej spo­sob­no­ści prze­zna­czone są na misje.

Kolęda:

Wt. od 15,30 ul. Szkolna 3,5,9 i 13

Śr. od 15,30 Szkolna 15 i 17

Czw. od 15,30 ul. Konop­nic­kiej, Osie­dle Konopnickiej

Pt. od 15,30 Ogro­dowa, Trę­backa Brze­chwy, Polna

Sb. od 9,oo Pl. Kościuszki i Targowa.

2. Dziś o godz. 10,30 Jasełka i w przy­szłą nie­dzielę rów­nież o godz. 10,30. Zapraszamy.

3. Odwo­łu­jemy Msze św. wie­czo­rowe we wto­rek, środę i czwartek.

4. Ofiary: bezim. 500 zł. bezim. 2 x 50 zł. bezim 10 x 100 zł.

ks. Andrzej Pikula5.01.2020r. II Niedziela po Narodzeniu Pańskim