30.06.2019r. XIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz.16,30. W sobotę “Wie­czer­nik Maryjny” o godz. 17.
  2. W środę święto św. Toma­sza Apo­stoła, w sobotę wsp. B,ł. Marii Teresy Ledóchowskieję
  3. W lipcu i w sierp­niu w nie­dziele i 15 sierp­nia nie ma Mszy św. o godz. 7,oo. W dni zwy­kłe w ciągu tygo­dnia odpra­wiamy Msze św. o godz. 7,oo i 17,oo.
ks. Andrzej Pikula30.06.2019r. XIII Niedziela zwykła