29.12.2019r. Święto Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. We wto­rek o godz. 17,oo zakoń­cze­nie Roku 2019
  2. W Nowy Rok Msze św. o godz. 9,oo, 10,30, 12,oo i 17,oo. Nie ma Mszy s. o godz. 7,oo.
  3. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,oo. W sobotę “Wie­czer­nik Maryjny” o godz. 17,oo.
  4. Kolęda: pn. od 9,oo Nad­rzeczna i Lubel­ska, wt. od 9,oo Kle­men­sów, cz. od 9,oo Szpe­rówka i od 15,30 Zamoj­ska od Pl. Kościuszki do Nad­rzecz­nej i Lubel­skiej i Kościelna i  Sobie­skiego , w pią­tek od. 15,30 ul. Zie­lona i bloki 4 i 4a, w sb. od 9,oo Zamoj­ska od Nad­rzecz­nej i Lubel­skiej do Klemensowa.
ks. Andrzej Pikula29.12.2019r. Święto Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa