26.08.2018r. Uroczystość NMP Częstochowskiej

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro wsp. św. Moniki, we wto­rek św. Augu­styna, w środę Męczęń­stwo św. Jana Chrzciciela.
  2. W tym tygo­dniu przy­pada I Sobota mie­siąca. Wie­czer­nik Maryjny o godz. 17,oo., Wspo­mi­namy 79 rocz­nicę wybu­chu II wojny świa­towe. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 12,oo Dożynki gminno-parafilane. Msza św. dzięk­czynna zosta­nie odpra­wiona na Pl. Kościuszki.
  3. Od przy­szłej nie­dzieli odpra­wiamy Mszę św. o godz. 7,oo.
  4. Nie­dziela”.
  5. Ofiary: bezim. 200 zł., bezim 100 zł. Za ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”. Trwają prace przy ele­wa­cji Kościoła pro­simy o ofiary.
  6. W ostat­nim tygo­dniu zmarli: Hadam Geno­wefa i Pia­secki Leonard. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula26.08.2018r. Uroczystość NMP Częstochowskiej