26.01.2020r.III Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. We wto­rek wsp. św. Toma­sza z Akwinu, w pią­tek św. Jana Bosko.
  2. W sobotę “Wie­czer­nik Maryjny” o 1godz. 17,oo.
  3. W przy­szłą nie­dzielę Ofia­ro­wa­nie Pań­skie i Dzień Życia Kon­se­kro­wa­nego. Poświę­ce­nie grom­nic na każ­dej Mszy św. Zbiórka do puszki dla sióstr klau­zu­ro­wych. Biskup Rojek Marian obcho­dzi 14 rocz­nicę świę­ceń biskupich.
ks. Andrzej Pikula26.01.2020r.III Niedziela zwykła