24.02.2019r. VII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W tym tygo­dniu przy­pada I Pią­tek i I Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą świętą i  w pią­tek od godz. 16,15, w sobotę Wie­czer­nik Maryjny o godz. 17,oo.
  2. Kurs przed­mał­żeń­ski zosta­nie prze­pro­wa­dzony 9 i 16 marca w sobotę po Mszy św. wie­czo­ro­wej w salce katechetycznej.
  3. W ostat­nim tygo­dniu zmarli: Czo­chra Domi­nika i Kosiar­ski Sta­ni­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać Panie.
ks. Andrzej Pikula24.02.2019r. VII Niedziela zwykła