23.12.2018r. IV Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Gościmy w naszej para­fii reli­kwie bł. Karo­liny Kóz­kówny i św. Sta­ni­sława Kostki.
  2. W Wigi­lię Bożego Naro­dze­nie Msza św. o godz 7,oo. Nie ma Mszy św. wieczorowej.
  3. Pasterka o pół­nocy. Ofiary z tacy prze­zna­czone są na ” Fun­dusz Obrony Życia”, następne Msze św. w dzień Bożego Naro­dze­nia będą odpra­wione o godz. 9,oo, 10,30 ‚12,oo i 17,oo. Nie ma Mszy św. o godz. 7,oo. W Uro­czy­stość św. Szcze­pana Msze św. jak w nie­dzielę, w św. Jana Msze św. z roz­da­nie wina o godz. 7,oo i 17,oo.
  4. Nie­dziela” podwójny numer po 10 zł.
  5. W ostat­nim cza­sie zmarli: Mel­ny­czuk Maria, Chmiel Bole­sław, pogrzeb odbę­dzie się jutro o godz. 9,30 i Hysa Fran­ciszka, pogrzeb odbę­dzie się w sobotę o godz. 14,oo Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula23.12.2018r. IV Niedziela Adwentu