23.02.2020r. VII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W Środę Popiel­cową roz­po­czy­namy Wielki Post. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. Posy­pa­nie głów popio­łem na każ­dej Mszy św.
  2. W Środę Popiel­cową obo­wią­zuje post ścisły./podać szczegóły/
  3. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek Drogę Krzy­żową o godz. 16,oo dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych i w nie­dzielę o godz. 16,30 Gorz­kie Żale.
  4. Ofiary: bezim. z Boda­czowa 200 zł., Bulak Alina 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  5. Nie­dziela.
ks. Andrzej Pikula23.02.2020r. VII Niedziela zwykła