22.12.2019r. IV Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Pasterka o pół­nocy. Nowenna do Bożego Naro­dze­nia o godz. 23,30. Następne Msze św. w Dzień Bożego Naro­dze­nia o godz. 9,oo, 10,30, 12,oo i 17,oo. w św Szcze­pana jak w nie­dzielę, w św. Jana o godz. 7,oo i 17,oo z roz­da­niem poświę­co­nego wina. Tace: z Pasterki na Fun­dusz Obrony Życia, ze św. Szcze­pana na Kapłań­ski Fun­dusz Zdrowotny.
  2. Dziś opła­tek o godz. 15,oo na pl. Kościuszki. Orga­ni­za­to­rzy ser­decz­nie zapraszają.
  3. Do naby­cia: “nie­dziela” podwójny nr z kolę­dową płytą CD,“Miłujcie się”.
  4. Kolęda: w pią­tek od 8,30 Roz­łopy i Szpe­rówka Doliny, w sobotę ul. Par­ty­zan­tów i boczne.
ks. Andrzej Pikula22.12.2019r. IV Niedziela Adwentu