22.09.2019r. XXV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro wsp. św. Pio z Pie­trel­ciny, w pią­tek św. Win­cen­tego a Paulo, w sobotę św. Wacława.
  2. W pią­tek o godz. 17,oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. Przyj­mu­jemy inten­cje w zakry­stii. “U Boga nie ma nic niemożliwego”.
  3. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 Msza św. z udzia­łem dzieci i mło­dzieży. Po Mszy św. spo­tka­nie informacyjno-organizacyjne kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia z klas VIIVIII.
  4. Nie­dziela”.
  5. Ofiary: bezim 200 zł., bezim. 100 zł. Za ofiary ser­deczne “Bóg zapłać”. Pro­wa­dzimy prace przy ele­wa­cji kościoła.
  6. W przy­szłą nie­dzielę taca na budow­nic­two sakralne .
ks. Andrzej Pikula22.09.2019r. XXV Niedziela zwykła