22.07.2018r. XVI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro święto św. Brygidy,we wto­rek św. Kingi,w środę św. Jakuba Apo­stoła, w czwar­tek świę­tych Joachima i Anny.
  2. W przszłą nie­dzielę poświę­ce­nie pojaz­dów. Ofiary zło­żone przy tej oka­zji prze­zna­czone są na zakup pojaz­dów dla pol­skich misjonarzy.
  3. Fina­li­zu­jemy for­mal­no­ści zią­zane z ele­wa­cją kościoła. Pro­simy o ofiary na ten cel.
  4. Nie­dziela”,
  5. W ostat­nim cza­sie zmarł Sowycz Adam. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula22.07.2018r. XVI Niedziela zwykła