P1370551-Edit

Niedziela 22.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­ka­nocna czyli Dobrego Pasterza

  1. Jutro Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, Bpa M, imie­niny ks. Woj­cie­cha. Msza św. w Jego inten­cji jutro o godz. 17,oo. Ser­decz­nie zapra­szamy! w środę św. Marka Ewangelisty.
  2. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. wie­czo­ro­wej kate­cheza przed Bierzmowaniem.
  3. Próby przed I Komu­nią świętą w ponie­dzia­łek i w pią­tek bez­po­śred­nio po Mszy św. o godz. 17.00.
  4. Nie­dziela”.
  5. Mamy nadzieję na roz­po­czę­cie prac przy kościele w lipcu. Pro­simy o ofiary.
  6. Bóg zapłać za ofia­ro­wane cztery komże dla ministrantów.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 22.04.2018 r.