22.03.2020 IV Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W środę Uro­czy­stość Zwia­to­wa­nia Pań­skiego. Msze św. o godz. 7,oo i 17,oo.
  2. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek o godz. 16,oo Droga Krzy­żowa i w nie­dzielę o 16,30 Gorz­kie Żale.
  3. Ofiary: bezim 500 zł.
  4. Nie­dziela”, baranki i pas­cha­liki po 10 zł. w zakrystii.
  5. Zmarła śp. Bor­kow­ska Kazi­miera. Pogrzeb dziś o godz.13,30. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula22.03.2020 IV Niedziela Wielkiego Postu