2.06.2019r. Wniebowstąpienie Pańskie

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek i Pią­tek mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,15.
  2. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek wsp. śśm Karola Lwangi Towa­rzy­szy, środę wsp. św. Boni­fa­cego i w sobotę św. Jadwigi Królowej.
  3. W przy­szłą nie­dzielę obcho­dzimy Zesła­nie Ducha św., koń­czy się okres Wielkanocy.
  4. W czerwcu po Mszy św. wie­czo­ro­wej odpra­wiamy nabo­żeń­stwa do NSPJ.
ks. Andrzej Pikula2.06.2019r. Wniebowstąpienie Pańskie