2.02.2020r. Ofiarowanie Pańskie

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek i I Pią­tek mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,oo.
  2. Bierz­mo­wa­nie w naszej para­fii 25 maja o godz. 17,oo.
  3. W środę św. Agaty. Poświę­ce­nie soli rano i wie­czo­rem na Mszy św. W czwar­tek św. Pawła Miki i Towarzyszy.
  4. Nie­dziela”.
  5. Ofiary: 150 zł. z ul. Zie­lo­nej. Ser­deczne “Bóg zapłać.
ks. Andrzej Pikula2.02.2020r. Ofiarowanie Pańskie