16.02.2020r. VI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W sobotę święto Kate­dry Świę­tego Piotra.
  2. W środe o godz. 11,oo i 18,30 w Domu Kul­tury zosta­nie zapre­zen­to­wany pro­gram poświę­cony Zamoj­skiej Róży. Orga­ni­za­to­rzy ser­decz­nie zapraszają.
  3. Nie­dziela”, “Miłuj­cie się”.
ks. Andrzej Pikula16.02.2020r. VI Niedziela zwykła