P1370551-Edit

Niedziela 15.10.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXVIII Nie­dziela zwykła

  1. Jutro wsp. św. Jadwigi. Jest to także 39. rocz­nica wyboru kard. Karola Woj­tyły na Sto­licę Pio­trową. We wto­rek św. Igna­cego Antio­cheń­skiego, w środę św. Łuka­sza Ewan­ge­li­sty, w pią­tek św. Jana Kan­tego, w sobotę bł. Jakuba Strzemię.
  2. Dziś o godz. 10.30 aka­de­mia papieska.
  3. Dziś zbiórka do puszki dla poszko­do­wa­nych przez trzę­sie­nie ziemi w Meksyku.
  4. Za tydzień nie­dziela misyjna. Taca na misje.
  5. Dziś licze­nie wiernych.
  6. Ołtarz boczny z kaplicy został oddany do kon­ser­wa­cji. Zbie­ramy pie­nią­dze na ten cel. Koszt kon­ser­wa­cji to 85 tys. zł.
  7. Nie­dziela”, “Miłuj­cie się”, Kalen­da­rze Rolników.
  8. Róża­niec codzien­nie o godz. 16.30. Ser­decz­nie zachę­camy do modli­twy różańcowej.
  9. Ofiary: bezim. 2x50 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać” za ofiary.
  10.  W ostat­nim cza­sie zmarli: Bobow­ska Teresa, Kwiat­kow­ski Józef,  Łapiń­ska Wanda — pogrzeb dziś o godz. 13.oo, Dere­wiecki Romu­ald — pogrzeb dziś o godz. 14.45. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 15.10.2017 r.