15.09.2019r. XXIV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W ponie­dzia­łek wsp. św. Męczen­ni­ków Kor­ner­liu­sza pap. i Cypriana bp, w środę św. Sta­ni­sława Kostki, w pią­tek śś. mm. Andrzeja Kim Taeonga, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy,w sobotę św. Mate­usza Apo­stoła Ewangelisty.
  2. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. o godz. 10,30 spo­tka­nie rodzi­ców dzieci pierwszokomunijnych.
  3. 27 wrze­śnia /piątek/ o godz. 17,oo Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. Przyj­mu­jemy inten­cje w zakrystii.
  4. Ofiary: bezim. 200 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  5. Pro­wa­dzimy prace przy ele­wa­cji kościoła. Pro­simy o ofiary.
  6. Nie­dziela”.
  7. Dziś zbiórka do puszki na KRZ
ks. Andrzej Pikula15.09.2019r. XXIV Niedziela zwykła