15.07.2018r. XV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W ponie­dzia­łek wsp. NMP z Góry Karmel.
  2. W naj­bliż­szą sobotę Mszę św. wie­czo­rową odpra­wimy o godz. 16,oo.
  3. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 zosta­nie odpra­wiona Msza św. w inten­cji Tade­usza Kun­ce­wicz i Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, będziemy obcho­dzić rocz­nicę wyzwo­le­nie Szcze­brze­szyna. Zapraszamy!
  4. Nie­dziela”.
  5. Ofiary: bezim. 2x 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”. Mamy już pozwo­le­nie z Urzędu kon­ser­wa­tor­skiego na prace przy elewacji.
  6. Zmarła śp. Polak Maria z Roz­ło­pów. Pogrzeb jutro o godz. 10,oo. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula15.07.2018r. XV Niedziela zwykła