15.03.2020r. III Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W czwar­tek Uro­czy­stość św. Józefa. Msze św. o godz. 7,oo i 17,oo.
  2. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek o godz. 16,oo Droga Krzy­żowa i w nie­dziele o godz. 16,30 Gorz­kie Żale.
  3. Są do nabyci pas­cha­liki i baranki wiel­ka­nocne po 10 zł. i “Niedziela”.
  4. Ofiary: bezim. 100 zł. “Bóg zapłać”.
ks. Andrzej Pikula15.03.2020r. III Niedziela Wielkiego Postu