ogloszenia 7

Niedziela 12.08.2018r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XIX Nie­dziela zwykła

  1. We wto­rek wsp. św. Mak­sy­mi­liana Kolbe, w środę Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. o godz. 9.oo, 10.30, 12.oo i 17.oo. Pod­czas wszyst­kich Mszy św. poświę­ce­nie ziół i zbóż. O godz. 10.30 uro­czy­ście poże­gnamy naszych Księży Wika­riu­szy: ks. Andrzeja i ks. Woj­cie­cha. Dzię­ku­jemy wielce czci­god­nym Księ­żom za cztery lata solid­nej pracy kapłań­skiej i życzymy Bożego bło­go­sła­wień­stwa w życiu oso­bi­stym i pracy kapłań­skiej w nowych para­fiach. “Bóg zapłać”.
  2. Dziś o godz. 17.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nia. W zakry­stii przyj­mu­jemy inten­cję na Mszę św. zbiorową.
  3. W ponie­dzia­łek i wto­rek Msze św. oprócz Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00 będą także o godz. 17.30. W ponie­dzia­łek nabo­żeń­stwo fatim­skie po Mszy św. o godz. 17.30.
  4. Ofiary: Panie Nawroc­kie: Jadwiga 100 zł., Karo­lina i Elż­bieta po 50 zł.,   bezim. 4 x 100 zł. Za ofiary ser­deczne “Bóg zapłać”. Prace zostały wyko­nane za 60 tys. zł. Pro­simy o ofiary.
  5. Nie­dziela”.
  6. W ostat­nim cza­sie zmarł: Pisar­ski Sta­ni­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 12.08.2018r.