10.03.2019r. I Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

 

  1. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową  z udzia­łem dzieci o godz. 15,30 i dla doro­słych o godz. 16,30, Gorz­kie Żale w nie­dzielę o godz. 16,30
  2. Nie­dziela”.
  3. Ofiary: bezim. 2 x 100 zł., p. Maty­ja­szek Irena 100 zł. Za ofiary ser­deczne “Bóg zapłać”.
  4. W ostat­nim cza­sie zmarli: Lisek Wła­dy­sława i Szy­du­czyń­ska Anna. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać Panie.
ks. Andrzej Pikula10.03.2019r. I Niedziela Wielkiego Postu