10.02.2019r. V Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro wspo­mnie­nie Matki Bożej z Lour­des, obcho­dzimy Świa­towy Dzień Cho­rego. w czwar­tek święto św. Cyryla i Metodego-Patronów Europy.
  2. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 12,oo uro­czy­sta Msza św. w rocz­nicę śmierci majora Kun­ce­wi­cza z oprawą woj­skową. Zapraszamy.
  3. W przy­szłą nie­dzielę taca na WSD naszej Diecezji..
  4. Nie­dziela” i “Miłuj­cie się”.
  5. Ofiary: 2 x 100 zł.
  6. W ostat­nim cza­sie zmarli: śp. Szy­du­czyń­ska Zofia i Wyrost­kie­wicz Irena. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać Panie.
ks. Andrzej Pikula10.02.2019r. V Niedziela zwykła