P1370551-Edit

Niedziela 01.07.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności

XIII Nie­dziela zwykła

  1. We wto­rek  święto św. Toma­sza Apo­stoła, w pią­tek wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.
  2. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16.oo. W sobotę “Wie­czer­nik” o godz. 17.oo.
  3. Nie­dziela”.
  4. Ofiary: bezim. 100 zł. “Bóg zapłać”.
  5. W ostat­nim cza­sie zamarła śp. Łasz­kie­wicz Zofia. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać. Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 01.07.2018 r.