P1370551-Edit

1.01.2018r. Uroczystość Swiętej Bożej Rodzicielki

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

  1. Dziś obcho­dzimy Świa­towy Dzień Pokoju.
  2. W sobotę o godz. 10,30 wyru­szy Orszak Trzech Króli. Ser­decz­nie zapra­szamy do wzię­cia udziału.
  3. W sobotę rów­nież o godz. 12,oo nasza orkie­stra zagra kon­cert kolęd. Ser­decz­nie zapraszamy.
ks. Andrzej Pikula1.01.2018r. Uroczystość Swiętej Bożej Rodzicielki